Standardi za upravljanje rizicima

U svijetu su razvijeni brojni standardi koji pomažu organizacijama da sustavno i učinkovito implementiraju upravljanje rizicima u svoje poslovanje.

Svi ovi standardi traže uspostavu jedinstva načela, okvira, procesa i praksi i razvijeni su i prihvaćeni od strane priznatih međunarodnih normativnih tijela, nacionalnih normativnih tijela  ili industrijskih skupina.

Upravljanje rizicima je dinamična disciplina ps se standardi redovito nadopunjuju i ažuriraju.
Različiti standardi odražavaju različite motive i fokus (organizacijski i tehnički) njihovih donositelja, te su prikladni za različite organizacije i situacije.

Standardi su dobrovoljni, iako pridržavanje standarda može biti uvjetovano od strane regulatora ili ugovorna obveza.
Važan je odabir odgovarajućeg standarda ili norme za uporabu unutar organizacije.

 

Često korišteni standardi su:

 

  • ISO 31000 2009. – Upravljanje rizicima – načela i smjernice

ISO (Međunarodna organizacija za standardizaciju) je svjetska federacija nacionalnih standardizacijskih tijela (ISO članovi  tijela čiji se rad na pripremi Međunarodnih standarda provodi putem ISO tehničkih odbora. Svaki član tijela zainteresiran za temu za koju je tehnički odbor osnovan  ima pravo biti zastupljen u tom odboru. Međunarodne organizacije, vladine i nevladine, povezane s ISO, također sudjeluju u radu. ISO usko surađuje s Međunarodnim elektrotehničkim odborom (IEC) o svim pitanjima elektrotehničke normizacije.

Glavni zadatak tehničkih odbora jest priprema Međunarodnih standarda. Objavljivanje međunarodnog standarda zahtijeva odobrenje barem 75% tijela članica koja glasuju. ISO 31000 je pripremljen od  ISO tehničke uprave Radne skupine za upravljanje rizicima.

  • COSO 2004 – Enterprise Risk Management – – Integrirani okvir

COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) je zajednička privatna inicijativa pet američkih organizacija posvećena kreiranju i vodstvu u  razvoju okvira i smjernica za upravljanje rizicima u organizacijama, unutarnje kontrole i odvraćanja prijevara.

  • OCEG “Red Book” 3.0 – a Governance, Risk and Compliance Capability Model

OCEG je neprofitni think- tank koji za više od 50.000 članova osigurava informacije, najbolje prakse, edukacije i certificiranje za  upravljanje, upravljanje rizicima i sukladnost (GRC – governance, risk management, and compliance) koji im pomažu postići željene performanse.

Standard za upravljanje rizicima – IRM / Alarm / AIRMIC 2002. – razvijen u 2002 od strane 3 glavne britanske organizacije za rizike.

Solving your home works does not only mean providing the answers for you or writing the entire text for you.