1 – Što su rizici, a što je upravljanje rizicima?

Ukratko, rizik je neizvjesnost. Zbog unutarnjih i vanjskih čimbenika organizacije se suočavaju s neizvjesnostima postizanja svojih ciljeva. ISO 31000 definira rizik kao “efekt nesigurnosti/neizvjesnosti na ciljeve”.

Upravljanje rizicima odnosi se na sustavan proces upravljanja  tim nesigurnostima ili kao što je opisano u ISO 31000 upravljanje rizicima predstavlja  “koordinirane aktivnosti upravljanja i kontrole organizacije u svezi s rizicima”.

Think about https://eduessayhelper.org/ the top ideas you want to learn and turn them into unique questions.