6 – Što je proces upravljanja rizicima, kako on funkcionira?

Oblikovanjem okvira upravljanja rizicima uz dosljednu primjenu načela upravljanja rizicima stvara se podloga za oblikovanje i implementaciju procesa upravljanja rizicima koji uključuje:

  • Komuniciranje i savjetovanje se sa unutarnjim i vanjskim zainteresiranim stranama
  • Uspostavu i razumijevanje unutarnjeg i vanjskog konteksta organizacije
  • Razvoj metodologije procjene rizika organizacije
  • Provođenje postupka procjene rizika koje uključuje  identificiranje analiziranje i vrednovanje rizika
  • Identificiranje i odabir najprikladnijih opcija obrade rizika
  • Praćenje i preispitivanje koje osigurava povratne informacije za korektivne mjere i kontinuirano poboljšanje procesa upravljanja rizicima

It would be nice if it was possible to customize the way you want to invoke it using activator.