3 – Što će implementacija ISO 31000 dati organizaciji?

Sve organizacije već imaju neki oblik upravljanja rizicima, ali neke su očito u tome učinkovitije od drugih.

ISO 31000 je prva međunarodna norma za upravljanje rizicima koja ima za cilj pružiti generičke smjernice koje se mogu primijeniti na bilo koju industriju ili sektor. ISO 31000 utvrđuje skup načela upravljanja rizicima koja treba sustavno primjenjivati kako bi  organizacija uspostavila učinkovit proces upravljanja rizicima.

Također, traži od organizacije uspostavu okvira za upravljanje rizicima, koji osigurava ovlasti i predanost/posvećenost visokog menadžmenta/uprave i obvezuje organizaciju da definira i razumije vlastiti unutarnji i vanjski kontekst. Time se osigurava da proces upravljanja rizicima bude  prilagođen potrebama organizacije.

Treći dio norme ISO 31000 opisuje proces upravljanja rizicima. On govori o tome kako organizacija može procijeniti svoje rizike i odabrati odgovarajuće opcije obrade rizika.

Mrner facharbeit schreiben lassen medien- und kulturgeschichte behinderter menschen.