Usluge implementacije

Iznad svega treba istaknuti korist od učinkovitog procesa upravljanja rizicima u povećanju vjerojatnosti ostvarivanju ciljeva organizacije.