Poslovna korist

  • povećanje vjerojatnosti postizanja ciljeva
  • osvješćivanje potrebe prepoznavanja i obrade rizika
  • poboljšanje identifikacije prilika i prijetnji
  • postizanje i održavanje sukladnosti s relevantnim zakonskim i regulatornim zahtjevima i međunarodnim normama
  • poboljšanje obveznog i dobrovoljnog izvješćivanja
  • poboljšati povjerenja zainteresiranih strana
  • uspostava pouzdane osnove za donošenje odluka i planiranje
  • poboljšanje zdravlja, zaštite okoliša i sigurnosti
  • smanjenje vjerojatnosti gubitaka
  • poboljšanje otpornosti organizacije