Razumijevanje zahtjeva

Predanost i posvećenost | Razumijevanje zahtjeva |  Implementacija sustava |  Potvrda sukladnosti | POVRATAK


Pobrinite se da razumijete sve svoje unutarnje i vanjske zahtjeve, te da oni budu uzeti  u obzir u razvoju sustava upravljanja rizicima.


 (a) Unutarnji zahtjevi

Unutarnji zahtjevi uključuju organizacijsku strukturu, nadležnosti i odgovornosti, odnose s klijentima i dobavljačima, postojeća pravila, politike, procedure, radne upute  i druge sustave upravljanja koji su možda već na snazi, kao što je sustav upravljanja kvalitetom, okolišem…. Oni također uključuju i definiranje opsega implementacije sustava upravljanja rizicima. Opseg definira što je uključeno i potencijalno isključeno iz sustava upravljanja rizicima. Hoće li opseg uključiti sve procese (glavne, upravljačke, potporne) na svim mjestima i lokacijama organizacije i svim povezanih društvima ili postoje valjani razlozi da se isključuju neke stvari iz sustava upravljanja rizicima.

 (b) Vanjski zahtjevi

Vanjski zahtjevi uključuju regulatorne i zakonske zahtjeve, zahtjeve industrijske ili druge dobrovoljne smjernice koje organizacija primjenjuje kao i  zahtjeve klijenata ili državnih institucija.