Predanost i posvećenost

Predanost i posvećenost | Razumijevanje zahtjeva |  Implementacija sustava |  Potvrda sukladnosti | POVRATAK


Podrška i predanost/posvećenost visokog menadžmenta/uprave je od temeljne važnosti za provedbu učinkovitog sustava upravljanja rizicima…


Kontinuirana podrška visokog menadžmenta/uprave je od temeljne važnosti za provedbu sustava upravljanja rizicima. Visoki menadžment/uprava predanost/posvećenost sustavu upravljanja rizicima dokazuje  usvajanjem politike i ciljeva upravljanja rizicima koji su usklađeni s ciljevima, politikama i strategijom organizacije, osiguravanjem potrebnih resursa (ljudskih, financijskih, materijalnih…) za učinkovito upravljanje rizicima, dodjeljivanjem nadležnosti i odgovornosti za upravljanje rizicima na odgovarajućim razinama unutar organizacije, komuniciranjem prednosti upravljanja rizicima sa svim zainteresiranim stranama unutar i izvan organizacije, poticanjem unaprjeđenja sustava upravljanja rizicima.

To je ključni prvi korak koji se često propusti u srednjim ili velikim organizacijama.