Implementacija sustava

Predanost i posvećenost | Razumijevanje zahtjeva |  Implementacija sustava |  Potvrda sukladnosti | POVRATAK


Ne postoji ‘zlatno pravilo’ o tome kako implementirati sustav upravljanja rizicima i njegove zahtjeve koje vrijedi u svakoj organizaciji. No, imamo neke ključna načela koja mogu pomoći.


(a) Sudjelovanje/uključivost

Sustav se ne može učinkovito implementirati bez ljudi koji trebaju biti uključeni u sustav upravljanja rizicima s definiranim ovlastima i odgovornostima. Od visokog menadžmenta/uprave, vlasnika rizika, radnika u opsegu implementacije  i izvan opsega implementacije sustava i ostalih zainteresiranih strana. Pomoć ljudima da razumiju ono što će se od njih traži, a što utječe na sustav upravljanja rizicima je dobar način na koji se stvari kreću naprijed. Povratne informacije od uključenih subjekata treba razmotriti i ako je svrhovito ugraditi u sustav.

Implementacija sustava upravljanja rizicima je projekt upravljanje promjenama, a poticanje ljudi je ključ do uspjeha.

  (b) Vodstvo

 Visoki menadžment/uprava postavlja ciljeve i potiče ostvarenje rezultata upravljanja rizicima. Oni dokazuju svoju  predanost tom procesu aktivnim uključivanjem. Također za implementaciju sustava upravljanja rizicima trebat ćete voditelja projekta, osobu odgovornu za viđenje projekta u svim njegovim fazama, ako ovo čitate vjerojatno je da ta osoba može biti vi!

 (c) Prilagodba  organizaciji

Sustav upravljanja rizicima treba biti prilagođen organizaciji. Čak i ako ste počeli s gotovim predloškom ili aplikacijom, morate je prilagoditi specifičnostima vaših procesa i okvira upravljanja rizicima vaše organizacije. Nećete biti u mogućnosti postići izvrsnost u generičkom sustavu.

 (d) Konzalting usluge  i edukacija

Angažirajte konzultantsku kuću za koju procijenite da ima potrebna znanja i iskustvo u implementaciji sustava upravljanju rizicima i osigurajte da svi zahtjevi norme budu dosljedno primijenjeni te da implementacija bude vremenski i troškovno učinkovita. Nemojte propustiti educirati zaposlenike vaše organizacije sukladno ulogama, nadležnostima i odgovornostima za upravljanje rizicima.

 (e) Praćenje

Pratite i provjeravajte svoj napredak na putu implementacije sustava upravljanja rizicima, postavite ključne točke i pratiti njihovo ostvarenje. Nemojte čekati dok ne zaključite da je vaš sustav ‘neprobojan’ i prije nego što ste ga ‘pustili u život’. Provedite interni audit tako da procijenite ima li vaš sustav nedostatke ili nesukladnosti sa standardom ili drugim zahtjevima.